તમને જોડાવા આમંત્રણ છે

પરિચય સત્ર

28 જાન્યુઆરી'2021 ના ​​રોજ બપોરે 2 વાગ્યે.

اور

અથવા નીચેની લિંકને ક્લિક કરો અથવા ક Copyપિ કરો

https://meet.google.com/oma-cwji-hgb

વિશ્વની 1 લી રમત અને પ્રવૃત્તિ આધારિત

ઉદ્યોગસાહસિક વિકાસ કાર્યક્રમ

એક સંયુક્ત પહેલ

ced-logo.png

ઉદ્યોગ સાહસિકતા વિકાસ કેન્દ્ર (ગુજરાત સરકારનું એક સરકાર)

અને

Logo 10 aug.png

(સ્ટાર્ટ-અપ ભારત દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત એક શૈક્ષણિક પ્રારંભ)

વિદ્યાર્થીઓમાં ઉદ્યમી માનસિકતા અને કુશળતાને ઉત્તેજન આપવું

ચેન્જમેકર્સની આગામી પે generationી બની.

અહીં કેટલીક મનોરંજક પ્રવૃત્તિઓની ઝલક છે, જે સંપૂર્ણ પ્રોગ્રામનો ભાગ છે -